stålbygg_ JO eindom

Stålbygg JO Eiendom AS

Oppføring av lagerhall med vaskehall til JO Eiendom AS. Bygget er oppført med stål og sandwich med en størrelse på BRA= 1080m2.